Elállási/Felmondási nyilatkozat

(csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)
Címzett: Cremum Pharma Kft. 2030 Érd, Kutyavári út 34.
Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:
Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:
A fogyasztó(k) neve:
A fogyasztó(k) címe:
Kifejezetten hozzájárulok, hogy a Cremum Pharma Kft. a vételár összegét 14 napon belül elektronikus banki átutalással visszatérítse a fent megadott bankszámlámra.
Számla tulajdonosa:
Számlavezető bank:
Számlaszám:
Kelt:
 
Eredmény: